Gula Faran och Kriget mot TerrornDen konservativa regeringen i Australien och en rad labourpolitiker klubbade i förrgår igenom nya terroristlagar som ger staten de extraordinära befogenheterna att spärra in folk i två veckor utan häktning och att genomföra husrannsakningar utan order. Kenneth Davidson på the Age är inte nådig mot den konservative Premiärministern John Howard och hans politik.

It is hard to imagine one single act - apart from our involvement in the "coalition of the willing" - that will do more to promote the development of home-grown terrorism than the tough new anti-terrorism laws announced by the Prime Minister and a craven bunch of Labor premiers and chief ministers.

John Howard is the master manipulator of unspecified fear in the service of his constrained vision of the future. State and territory ministers feared that if they resisted the wholesale attack on Australians' basic liberties - including the presumption of innocence and liberty unless duly charged through the courts - they would be branded as "soft on terrorism". Worse, they would have the political shelf life of chopped liver if a terrorist incident did happen in the future and the record showed they were less than enthusiastic in jumping through the Prime Minister's hoops.


Det slog mig plötsligt vilka likheter det finns mellan dagens krig mot terrorn och det tidiga nittonhundratalets skräckpropaganda för den "Gula Faran" som var speciellt verkningsfull i Australien. Gula faran var ett uttryck för rädslan för att framför allt Kineserna skulle "erövra" väst med aggressiv ekonomisk politik och militär kraft. Britter och Fransmän hade stött på ett starkt motstånd mot sin kolonialpolitik i Kina och svarade med ett djupt rasistiskt propagandakrig och bojkotter. Nu, hundra år senare när länder som Kina, Korea, Japan och Malaysia öppnat sina marknader för oss prisas de som tigerekonomier samtidigt som skräckpropagandan är riktad mot den Muslimska världen, om än i subtilare skepnad. Anledningarna är likartade: det demografiska hotet från ökad migration och det hårda motståndet mot västs försök att dominera mellanöstern.

Bilden har jag tagit från John Pilgers utmärkta bok: "A Secret Country" och visar en affisch publicerad i the Sydney Bulletin ca 1900.

Etiketter: