Misstag, lögn eller bara medveten inkompetens?

Nu rasar stormen vidare i den djupa dalklyfta som öppnat sig mellan Vita Huset och de demokrater och republikaner som beskyller Bush-administrationen för att ha ljugit inför kriget i Irak. Beskyllningarna flyger som RPG:s genom luften. På den ena sidan står en svavelosande Dick Cheney och på den andra de demokrater och republikaner som nu dragit öronen åt sig (Murtha, Kerry, McCain m.fl) och kräver att trupperna skall tas hem. I stormens öga står frågan om huruvida kongressen och representanthuset blev missledda eller inte, huruvida de hade tillgång till samma underrättelser eller inte och huruvida beskyllningar för lögner från Vita Huset när det gäller bevisen mot Irak var just lögner, eller möjligen misstag, eller kanske arrogans och inkompetens.

Den idoge demokratiske representanthusmedlemmen i Kalifornien, Henry A Waxman har sammanställt en databas som innehåller många av de uttalanden som gjorts av företrädare för Bush-administrationen innan och under kriget och jämför dem med de fakta vi nu har på handen. Även om man skulle tro på Cheney när han säger att påståendena att Vita Huset ljög är revisionism av värsta slag så visar Waxmans undersökning att diskrepansen mellan den bild Vita Huset framfört och det som sedan visat sig vara de faktiska förhållandena (som man känner dom i dag) är för stor för att inte väcka frågan vad Vita Huset egentligen sysslat med.

Så kan det finnas anledning att tro att alla dessa underrättelseblundrar skulle kunna ha varit just misstag? Jag återvänder precis som i tidigare artiklar att referera till Seymour Hershs bok Chain of Command, och för att vara mer precis, kapitlet "Kaminöret". Begreppet "kaminröret" är en symbol för den beslutsgång som uppstår när ledare kräver att få tillgång till underrättelser direkt, med så lite omvägar som möjligt. Man vill ha tillgång till massor av "rå", oanalyserad data för att själv bilda sig en uppfattning om läget. Risken med att använda detta förfaringssätt är att man inte får en genomgående analys av materialet vilket ökar risken för felbedömningar. Denna typ av analys är precis det som till exempel CIA sysslar med. Anledningen till att framför allt Cheney och Rummy uppenbarligen valde en sådan politik verkar dels ha varit brådska. De har varit irriterade på CIA:s senfärdighet men det verkar också ha funnits politiska motsättningar mellan Vita Huset och "akademikerna" i CIA. Det kan också ha funnits andra motiv. Om Cheney, Wolfo och Rummy nu så gärna ville få till ett krig i Irak så kan det ha passat dem utmärkt att inte låta CIA analysera materialet och komma med rekommendationer, allt för att välja den information som kunde verifiera deras ståndpunkter, hur tvivelaktig den informationen än var.

Jag noterar för övrigt att det helt och hållet gått mig förbi att Jack Straw, den brittiske utrikesministern, i oktober förra året lät meddela att MI6 inte längre stod bakom de omtvistade uppgifterna om att Saddam Hussein skulle kunna avfyra WMD inom 45 minuter (artikel 1, artikel 2). Den källa som påståtts ha sagt detta ansågs visserligen trovärdig, men uppgiften hade kommit till MI6 i andra hand och den direkte uppgiftslämnaren ansågs nu inte längre trovärdig. Säga vad man vill om Britterna, men de är i alla fall någorlunda rakryggade.

Bonus:
Ett annat spännande Waxman-projekt.

Etiketter: