Pariskravallerna ett släggslag mot fästning Europa

Jag är egentligen inte speciellt chockad över det som händer i Frankrike just nu. I mina ögon är det en obeveklig konsekvens av de senaste årtiondenas Europeiska invandringspolitk och globaliserade flyktingströmmar.

Precis som jinge, som skriver om upploppen i dag, tror jag att det vi ser nu är en del av en ökande globalisering. Medan Europeiska företag stirrar sig blinda på outsourcingmöjligheter och billiga förtjänster så blundar regeringarna för den oerhörda dragningskraft som Europa har på de som vill skaffa sig en drägligare tillvaro och hjälpa sina familjer. Politiken som syftat till att till varje pris behålla den Europeiska enheten är i längden ohållbar, fästning Europa kommer obönhörligen att nötas ner mot ett mer integrerad enhet med resten av världen. Om man ser pessimistiskt på saken är det enda alternativet konflikt. Att folk är beredda att ta oerhörda risker för att komma hit är bara bevis nog.

Jag undrar om vi inte kommer att få se en ny värld växa fram i gränsområdena kring europa bebodd av flyktingar som desperata försöker ta sig in i värmen. Ceutaenklaven, Gibraltar, Turkiet och andra länder i södra europa kan komma att få helt nya städer bebodda av flyktingar som lever under miserabla förhållanden. Det är inte acceptabelt om vi vill fortsätta kalla oss demokrater.

Vad är lösningen om vi inte vill ta den konflikt som nödvändigtvis kommer att komma? Naturligtvis att hjälpas åt för att skapa bättre förhållanden i de länder där flyktingarna kommer ifrån. Öka de civila insatserna i dessa länder, öka biståndet, öka bidragen till de organisationer som verkar i dessa länder, slopa subventioner, öka investeringarna. Jag kan inte se annat än att fästning Europa oundvikligen leder till konflikter som kommer att urholka det välstånd som vi nu har. Det är bättre att dela med sig av det välståndet medan det fortfarande finns.

Kanske ryste någon kolonisatör på 1800-talet inför tanken på att de folk han förslavade och mördade någon gång skulle slå tillbaks mot Europa. Det är nu det börjar hända.

Etiketter: