Reaktioner på bombningarna i Amman

Gårdagens brutala attack mot flera hotell i Jordaniens huvudstad Amman är en stor tragedi, men kanske också en vändpunkt för regionen. Enligt Guardian och andra källor gick tusentalet upprörda jordanier ut på gatorna i en protest mot våldet vilket i sin tur ledde till en intressant respons från det som kallas Al-Quaida i Irak och som förutsätts vara Zarqawis terrornätverk. Uppenbarligen förstod man att risken fanns att man nu har gått för långt eftersom man gjort flera postningar till en webbsajt med motiveringar till varför detta mål valdes ut, något som anses ovanligt för att vara den här gruppen. Det kan tyda på flera saker. Dels att det verkligen var Zarqawis grupp som genomfört just det här dådet, dels att gruppen nu fruktar att komma under stort tryck från den arabiska världen att lägga ner sina vapen. Tidigare kanske Zarqawi kunnat hävda att man har haft ett visst folkligt stöd. Jordaniernas reaktioner visar på motsatsen. Enligt vissa källor finns det dessutom en spricka inom Al-Qaida, vars andreman Al-Zawahiri lär ha tagit avstånd från Zarqawi av okända anledningar.

Alla terrornätverk har en brytpunkt då risken att den splittras upp i fraktioner blir överhängande. Möjligtvis har Al-Quaidas kärntrupp nått dit.

Det som hänt i Jordanien kan få kraftiga återverkningar i landet. I dag efter fredagsbönen har oppositionspartier och fackföreningsgrupper arrangerat en demonstration för att manifestera sin avsky för våldet. Det är naturligtvis också en protest för ökad demokratisering även om det inte är uttalat. Al-Zarqawi kan ha satt i gång en motrörelse som kan förändra Joranien och regionen i grunden.

Listan på de dödade kan hittas här

Etiketter: