Kanske ett nytt namn att lägga på minnet: al-Baghdadi

Det är en mycket, mycket suddig bild som förmedlas i västmedia av vilka det egentligen är som står bakom de ständiga självmordsbombningarna i Irak just nu. Zarkawi har på ett märkligt sätt kommit att bli den enda person som egentligen symboliserar denna undanglidande guerrilla trots att det uppenbarligen är många grupper som agerar oberoende av varandra eller med okänd grad av koordination. Att Zarkawi fått denna status är troligen på grund av hans tidigare samröre med Al-Quaidas ledarskap, vilket av naturliga skäl får västmedia att blåsa upp hans ryktbarhet. Al-Quaida är trots allt en av de få islamistiska väpnade grupper som människor i väst kan namnet på.

Det är annars kanske dags att lägga ett annat namn på minnet: NY Times rapporterade för några dagar sedan att det beryktade "Al-Quaida i Irak" i slutet på januari gick samman med fem andra grupper i ett "råd av heliga krigare": Mohajedeen Shura, vars ledare skulle vara den betydligt mindre kände Abdullah Rashid al-Baghdadi. Gruppen har redan tagit på sig attacker mot USA:s armé och den Irakiska armén, men har inte tagit ansvaret för attacker mot civila. Som vanligt är den här typen av uppgifter ytterligt svåra att verifiera, men det verkar högst troligt att grupperna nu omformerar sig. Huruvida det är bra eller dåliga nyheter för USA och Iraks arméer återstår att se. Mer omfångsrika guerillagrupper är också lättare att hitta och förgöra.

Mer info:
Site institute
The Jamestown Foundation: Internal Jihadist Criticisms of the War in Iraq
The Jamestown Foundation: Al-Zarqawi's Group Under Pressure and Seeking Allies

Andra bloggar om:

Etiketter: