Mer om riskerna med bunker-busters


Via Yabosid hittade jag en länk till en organisation som kallar sig för Union of Concerened Scientists och en flash-animation som förklarar vad en kärnvapenbestyckad så kallad bunker buster (robust earth penetrator) egentligen gör och varför det är ett tämligen oanvändbart vapen i en situation som t.ex. ett krig mot Iran, som kan ha ytterst djupt grävda bunkrar. Bilden som ni ser här är en skärmdump av animationen som visar det radioaktiva moln som kan komma att uppstå om inte en sådan bomb borrar sig ned tillräckligt djupt i marken innan den detonerar. Den är baserad på pentagons beräkningar som i ett (värsta?) scenario visar att en miljon människor kan komma att dö i Iran och många fler miljoner exponeras för cancerframkallande radioaktivitet i grannländerna. De vapen som finns i dag är inte tillräckligt effektiva för att kunna hålla radioaktiviteten innesluten under jord eller slå ut riktigt djupa bunkrar, men förslag finns att ta fram sådana. Inte ens med ännu starkare vapen kan man däremot vara säker på att man verkligen slagit ut rätt bunkrar.

Tack Yabosid för länken!
Mer info om Nuclear EPW:s

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: