Begreppet rasism under lupp

Begreppet rasism flyger som en oljad gatsten genom luften i dessa dagar. Leijonborg och Meissner duckar vilt och hivar tillbaks motanklagelser. Det är helt klart inte särdeles rumsrent att betecknas som rasist i dagens samhälle, samtidigt som många verkar gå och bära på en ilska mot det man kallar det multikulturella samhället. Den fråga som många verkar tampas med är hur man skall kunna förorda en segregerande politik utan att framstå som rasist. Och svaret är enkelt: det går inte. Varför? Jo, därför att segregering utefter etniska linjer är själva essensen i rasism-begreppet som vi använder det i dag. I svenska Wikipedia kan man läsa följande:

"I det engelska språket används här två uttryck: racism respektive racialism. /.../ Det senare uttrycket beskriver vad många av de som i dagens Sverige kallas rasister strävar efter; nämligen att alla raser i och för sig ska anses som likvärdiga, men att rasfrågan ändå ska ha en grundläggande politisk betydelse, och starkt tala emot migration mellan olika länder, rasblandning och integration. Uppfattningen var fram till mitten på 1900-talet spridd bland annat USA:s sydstater, som tillämpade principen "separate but equal", samt i Sydafrika där den utgjorde ideologisk grund för apartheid."

Låt oss därför vara rättvisa mot Leijonborg och Meissner. FP:s förslag till språktester är inte med nödvändighet baserat på rasism eftersom det syftar till integration. Det är å andra sidan få som verkligen kallat dem rasister i den offentliga debatten, och det är därför ett slags rökridå att som Leijonborg gör gå ut och försvara sig mot "rasism"-anklagelserna. Varför gör man det? Kanske därför att man vet att man flirtar med en del av väljarkåren som faktiskt har rasistiska åsikter. Genom att vifta bort anklagelserna om rasism bemöter man inte sina kritiker, utan skickar snarare en signal till dessa väljare: "det ni tycker är inte rasism". Långsökt? Det är valtider!

Att däremot, som Lennart Regebro, påstå att "det i sverige är rasistiskt att diskutera invandringspolitik" är en begreppslig kullerbytta utan like. Detsamma med de som försöker bevisa att Nyléns uttalanden härförleden inte är rasistiska.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: ,