Krav på hårdare tag mot svenskar kanske kan öka FP:s förtroende i integrationsfrågor?

Maria Leissner går i dag i en artikel i Expressen till försvar för Folkpartiets integrationspolitik, eller vad man nu skall kalla den, som fått många att undra om blåklintarna nu blivit ett nationalistparti. Hon menar i princip att Folkpartiet är det enda parti som "driver integrationsfrågan på ett ickesocialistiskt sätt", och att det finns två linjer i integrationsfrågan: "socialfallsmodellen (snällism om man så vill) respektive arbetslinjen". Hon fortsätter att rada upp vad det är denna icke-socialistiska integrationspolitik handlar om: "Integration genom att kunna prata språket. Genom att känna sig hemma med kulturarvet. Genom att få jobba. Genom att inte bli sedd som offer utan som en stark och klok individ som kan försörja sig själv."

Maria, jag måste ändå säga att ni i FP har ett visst PR-problem. Varför? Det förfaller så uppenbart att det är svenskarnas röster som ni försöker värva, snarare än de som skall integreras: invandrarna. Lösningarna som presenteras verkar vara mest framtagna för att gagna de förra snarare än de senare. Du kan säga till mig att så inte är fallet, men hur skall jag kunna tro på det när din ledare, Lars Leijonborg går ut och säger att muslimska religiösa friskolor kan utgöra ett hot och att de därför skall begränsas. Att invandrarna måste genomgå språktester för att få medborgarskap. Att, som Rojas, framhålla invandrargrupper som brottslingar. Alla era åtgärder handlar om att ställa krav på invandrarna utan att för en sekund knysta om de svårigheter som svenskar utsätter invandrare för. Diskriminering, våld, vardagsrasism. Ni skulle få ett större mått av trovärdighet i mina ögon om ni tog ett helhetsgrepp på problematiken och lämnade förslag på vad Sverige och svenskarna kan göra för att minska konflikter och utslagning, men jag förstår att det är svårt eftersom ni riskerar att förlora stöd av de väljargrupper som är missnöjda med invandringspolitiken, som vill ha hårdare tag.

Varför inte lite hårdare tag mot oss svenskar också? Det kanske skulle öka trovärdigheten något. Att kräva att Svenskar bör genomgå språktest för att kunna hantera i alla fall engelska på ett någorlunda bra sätt. Att inte bara peka ut muslimska friskolor som ett hot utan också kristna religiösa friskolor. Att svenskar som begår brott kan riskera att förvisas och fråntas sitt medborgarskap. Men kanske framför allt att erkänna att det finns en diskriminering och rasism i det svenska samhället som är ett lika stort hinder, om inte större, mot en "lyckad" integration som någonsin "snällismen". Då kanske ni också kan bli av med rasism-stämpeln.

Uppdatering: I hell-mans värld har en bra kommentar till den intervju med Lars Leijonborg i Sydsvenskan där han pratar om muslimska friskolor m.m.

Ett litet fel: Leissners debattartikel publicerades redan den 14 augusti. Rätt ska vara rätt.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: