Blogistans vänstra utmarker analyserar valresultatet

Så här två dagar efter valet är det många i blogistans vänstra utmarker som försökt att förstå vad som gick åt peppran och framför allt vad som borde göras. Och många vill helt klart ha en förändring. Jag tog en titt i min bloggrulle för att se vad mina favoritbloggare hade att säga om saken och gör några axplock.

Ge oss ett val efterlyser en ny ideologidiskussion inom vänstern som kan resultera i ett nytt paradigm bortom det kända.
Nu startar - nu måste starta! - en ideologisk debatt. Socialdemokratin har under så lång tid rört sig ut mot höger att det blev enkelt för moderaterna att steppa ett halvt steg åt vänster för att vinna regeringsmakten. Ideologierna har ingen realpolitisk betydelse för tillfället, men politiken klarar sig inte i längden utan ideologi.

En annan orsak till att jag ser en ideologisk debatt segla upp, är att vi står inför den kraftigaste strukturomvandlingen sedan industrialismen. /.../ Som ett led i den här strukturomvandlingen har vi hittills sett en grön ideologi födas. Vilka kommer sedan? Förslag?

En mycket intressant och svårbesvarad fråga som kräver utopistik för att redas ut. Vad undertecknad tycker hittar ni i kommentarerna till ovanstående postning

Lennart Franzell skriver ett öppet brev till Sossarna och manar till nydaning om partiet skall överleva. Det är en dräpa som måste läsas.
Industriarbetarna utgjorde tidigare den stora majoriteten i samhället och ni representerade dom med stor skicklighet. Men idag är det kunskapsarbetarna som är dagens industriarbetare och det är till dom ni måste vända er om ni vill bli något annat än ett litet bittert nischparti.

Så pensionera alla som har tjänstgjort i regeringen och rekrytera den nye partiledaren, helst en välutbildad kvinna, från de mest lovande påläggskalvarna som är under 40. Obs under 40! Eller rekrytera utifrån. Och byt namn på partiet för att demonstrera att ni håller på att bygga upp en helt ny organisation.

Ali Esbati är också han fundersam över Sossarnas framtid och vad det kan innebära för vänstern:
Frågan är hur det blir med socialdemokratin. Det finns de som utgår från att den nu kommer att radikaliseras i opposition. Det vore förstås bra. Säkert är det inte. Detta är den stora risken för hela den svenska arbetarrörelsen. En socialdemokrati som snabbt imploderar är inget som vi till vänster om denna trots allt levande koloss ska gå och önska oss. Jag noterar att Johan Norberg förhoppningsfullt vill att Margot Wallström ”tar över och moderniserar partiet”. Det torde rimligen rätt klart utkristallisera ett slags worst case scenario.

Och det känslomässiga lägetMotvallsbloggen går inte att missförstå:

.

.

.

.Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: