Diktatorer med en gemensam nämnare

Hittade den här listan över diktatorer som USA vid någon tidpunkt stöttat på forums.bluelemur.com, vilket kanske kan vara intressant läsning för de som hävdar att vänsterdebattörer som Chomsky är "vek" mot diktatorer, när det snarare är tvärtom. Ett alltför vanligt [sic] förekommande argument. Inte för att inte borde förekomma mer kritik mot diktaturregimer inom vänstern, det borde det. Frågan om Kuba har ju närmast blivit löjeväckande som symbol både för högern och vänstern. Och fråga mig inte var nedanstående lista är hämtad, jag har fått den från användare maheanuu. Jag ser dock att både Saddam Hussein och Pervez Musharraff saknas.

All of these Heads of State were at one time supported by the US Government...

Abacha, General Sani ----------------------------Nigeria
Amin, Idi ------------------------------------------Uganda
Banzer, Colonel Hugo ---------------------------Bolivia
Batista, Fulgencio --------------------------------Cuba
Bolkiah, Sir Hassanal ----------------------------Brunei
Botha, P.W. ---------------------------------------South Africa
Branco, General Humberto ---------------------Brazil
Cedras, Raoul -------------------------------------Haiti
Cerezo, Vinicio -----------------------------------Guatemala
Chiang Kai-Shek ---------------------------------Taiwan
Cordova, Roberto Suazo ------------------------Honduras
Christiani, Alfredo -------------------------------El Salvador
Diem, Ngo Dihn ---------------------------------Vietnam
Doe, General Samuel ----------------------------Liberia
Duvalier, Francois --------------------------------Haiti
Duvalier, Jean Claude-----------------------------Haiti
Fahd bin'Abdul-'Aziz, King ---------------------Saudi Arabia
Franco, General Francisco -----------------------Spain
Hitler, Adolf ---------------------------------------Germany
Hassan II-------------------------------------------Morocco
Marcos, Ferdinand -------------------------------Philippines
Martinez, General Maximiliano Hernandez ---El Salvador
Mobutu Sese Seko -------------------------------Zaire
Noriega, General Manuel ------------------------Panama
Ozal, Turgut --------------------------------------Turkey
Pahlevi, Shah Mohammed Reza ---------------Iran
Papadopoulos, George --------------------------Greece
Park Chung Hee ---------------------------------South Korea
Pinochet, General Augusto ---------------------Chile
Pol Pot---------------------------------------------Cambodia
Rabuka, General Sitiveni ------------------------Fiji
Montt, General Efrain Rios ---------------------Guatemala
Salassie, Halie ------------------------------------Ethiopia
Salazar, Antonio de Oliveira --------------------Portugal
Somoza, Anastasio Jr. --------------------------Nicaragua
Somoza, Anastasio, Sr. -------------------------Nicaragua
Smith, Ian ----------------------------------------Rhodesia
Stroessner, Alfredo -----------------------------Paraguay
Suharto, General ---------------------------------Indonesia
Trujillo, Rafael Leonidas -----------------------Dominican Republic
Videla, General Jorge Rafael ------------------Argentina
Zia Ul-Haq, Mohammed ----------------------Pakistan

Uppdatering: några nya namn till listan
Saddam Hussein -----------------------------Irak
Anwar Sadat --------------------------------Egypten
Pervez Musharraff --------------------------Pakistan

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: ,