Befriande om frihetsbegreppetSven Eric Liedman hör defintivt till mina favoriter i svenskt litteraturliv. Hans mästerverk, som man väl får lov att kalla det, ”I skuggan av framtiden”, som tecknar upplysningsprojektets historia i breda drag, tog mig flera månader att ta mig igenom, men det kändes som att ha gått igenom ett reningsbad efteråt. Nu har jag ägnat en del av helgen åt att läsa en av hans senare böcker: ”Tankens lätthet, tingens tyngd: om frihet”, från 2004, i vilken Liedman ägnar sig åt att försöka beskriva frihetsbegreppets historia med alla dess vinklingar och tolkningar. Det är mycket fascinerande läsning, som knappast gör en klokare, men åtminstone mer rustad att bemöta det frihetssvärmeri som många nyliberaler ägnar sig åt, ett frihetssvärmeri som jag alltid tyckt klingat skärande falskt i en värld där 60% av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Liedmans genomgång börjar med John Stuart Mill och slutar med Jaques Derrida. Däremellan har på knappa tvåhundra sidor alla möjliga filosofers åsikter och tankar i frågan om frihetens natur dryftats: Hayek, McPherson, Adorno, Heidegger, Hegel, Marx, Kant, Dewey, Rawls, Locke, Arendt. You name them. De är alla med. Frågan om egendomsfrihet är central i boken eftersom det är kring den som de stora striderna om frihetsbegreppet försiggår, men innehåller också en rejäl genomlysning av uppdelningen i negativ och positiv frihet samt ett avslutande kapitel om hur friheten ”känns”.

Jag tror för min egen del att jag i mina egna åsikter hamnar närmast den tyske filosofen Theodor Adorno i frågan om frihetens natur. Liedman menar att Adornos ”negativa dialektik” innebär ett frihetsbegrepp som hela tiden tenderar att utplåna sig själv: för Adorno måste friheten med nödvändighet vara ”negativ”, d.v.s ovillkorlig. Frihet under ansvar är egentligen ingen frihet. Å andra sidan är visionen om friheten i sig en drömbild, en fantasi eller saga som aldrig kan uppnås (utom möjligtvis i korta ögonblick av befrielse). Det är visserligen en mörk bild av människans möjlighet till befrielse, men samtidigt en ”befriande” tanke i sin avsaknad av idealiserande av frihetens fetischer.

Mer om böckerna:
”Tankens lätthet, tingens tyngd: om frihet” på adlibris & Bonniers / ISBN: 9100102628

"I skuggan av framtiden" på adlibris / ISBN: 9100569542

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: