Bloggutmaning: ideologier

Efter viss tvekan så antog jag Marcus utmaning om ideologier som startades av syrran för någon månad sedan. Nåväl, här är resultatet. Jag skickar vidare utmaningen till tennisspionen, rgr och yabosid. D.v.s en lite blandad kompott av bloggare som jag är nyfiken på vad de har att säga i frågan.

1) Politisk ideologi du förespråkar?
Jag vill ogärna förespråka den ena eller andra ideologiska modellen och i stället framhålla den politiska praktiken som det viktiga i ett samhällsbygge. Den praktik som genererar minst förtryck är också den ideala som jag ser det. Om det villkoret är uppfyllt så skulle jag troligen förespråka ett system med platt hierarki baserat på en holistisk modell (anarkism eller libertarianism kanske). Utopism som politisk metod/praktik bör inte heller underskattas.

2) Politisk ideologi du föraktar mest?

De ideologier som baseras på övermänniskoideal ("Herrschaftsideologien" som tyskarna skulle säga) och de som genererar våld och förtryck.

3) Materialist eller idealist?

Jag skulle säga materialist hur märkligt det än kan låta.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
Ingen eller båda beroende på resultatet (vilket ju på sätt och vis är konsekvensialistiskt?).

5) Politiskt uppvaknande?

I tidiga tonåren.

6) Politisk detour?

Ingen, snarare en längre apolitisk sådan

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?

De finns några personer i mitt liv som har haft mer betydelse än andra, men jag avstår att nämna några namn.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?

Om jag måste nämna en så får det bli John Steinbecks "Vredens druvor". Sedan tänker jag föra in film, teater, musik och bildkonst i sammanhanget också: Film: journalfilm om Anne Frank, Teater: Nigel Williams "Klassfiende", Musik: Dead Kennedys album "Fresh Fruit for Rotten Vegetables", Konst: Edward Kienholz "The State Hospital".

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
Alla de stora ideologiernas största brist är deras tendenser till universalism, ja det är en brist i ideologismen i sig.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?

Frågor som rör makt- och resursfördelning på global nivå.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: