Jag vill knappast bli betraktad som svensk i Jimmie Åkessons Sverige

Sverigedemokraternas politiska program skall bemötas med debatt låter det numera efter partiets framgångar i kommunalvalen. Jag är själv inte så säker på att det är en bra idé men har i alla fall försökt att göra en dykning ner i deras program för att se hur de försöker framställa sig själva. Helt klart är det så att man med näbbar och klor försöker bemöta anklagelserna om rasism. En taktik man använder är att särskåda begreppet rasism och anpassa det till partiets syften (vilket man nu också fått hjälp med av Mauricio Rojas). I SD:s ungdomsparti så har man till exempel dragit igång en kampanj med titeln: "Vägra kallas rasist" där partiodföranden Jimmie Åkesson skriver att:
Vi vill med den här kampanjen sprida kunskap och fakta om den så kallade rasismen. Det är inte rasism att bry sig om sitt land och det är heller inte rasism att kritisera invandringspolitiken. Skulle så vara fallet, skulle man kunna klassa större delen av svenska folket som rasister, vilket naturligtvis vore helt vansinnigt.

Nej, Jimmie, det är inte rasism att bry sig om sitt land eller diskutera integrationspolitik, men det är verkligen inte det jag pratar om när jag kritiserar SD:s politik, utan vad som är tänkt att bli resultatet av den förda politiken. På webbsidan skrivs det att man förordar en gemensam kultur, att man vill att invandrare som inte assimileras till den skall repatrieras, att homogenitet är en grundsten för en fredlig utveckling etc, etc. Delningen mellan vi och dom kan helt enkelt inte missförstås även om principprogrammet är så luddigt formulerad att det är svårt att utläsa vad resultatet skall bli. Om man tittar på de famösa 33 punkterna som Expressen publicerat så framgår det med all önskvärd tydlighet att det är ett segregerat samhälle som SD förespråkar där "etniska svenskar", som Rojas uttrycker det, separeras från de invandrare som av ena eller andra anledningen varken kan, vill eller får bli inlemmade i svenskheten.

Om SD skall bedriva politik i praktiken, vilket man nu måste göra i t.ex. Landskrona, så kommer den politiken att behöva innebära segregation mellan svenskar och de andra och det innebär rasism som vi känner begreppet i dag. Så du måste nog börja använda andra argument när du utbildar dina "jugends" Jimmie, annars kommer deras debattmotståndare att pulvrisera dom.

Sedan måste jag fråga mig vad Jimmie skulle göra med mig om han fick regeringsmakten och jag har inga illusioner att han skulle räkna mig som en Svensk överhuvudtaget. Inte för att jag bryr mig, jag vill knappast bli betraktad som svensk i hans Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,