En titt i backspegeln: världens mest framgångsrika djurrättsparti


En av de mest intressanta saker som hänt i Europeisk partipolitik inträffade i mitt tycke höstas när Djurpartiet tog 2 mandat i valet till det Holländska parlamentet (179,988 röster, eller 1,8%). Det kan tyckas vara ganska lite med tanke på att parlamentet har 150 platser, men det är ändå något ganska anmärkningsvärt med den här historien, och trots att nyheten är gammal (valet var i november förra året) tycker jag att den är värd att skriva några rader om.

Partiet är det första i världen som har tagit platser i ett parlament med djurens välfärd som den viktigaste punkten på sin agenda. Jag ser Djurpartiets framgång som ytterligare en fördjupning av demokratin och som ytterligare ett tecken på att de etiska frågorna spelar en allt viktigare roll i de västliga välfärdsstaterna, trots att medierna tycks koncentrera sig mest på vad väljaren får i plånboken efter valet. Det nya är med Djurrättspartiet är att det faktiskt ger de holländska djuren representation i parlamentet, vilket är högst relevant och följer en tydlig linje från 1848 års revolutioner och framåt. Mycket förenklat skulle man kunna dra dra upp en tidslinje som börjar med borgarklassens representation vid makten, sedan folkets (männen), sedan kvinnornas, sedan miljöns och nu djurens representation.

På ett annat sätt skulle man kunna säga att den makt åt det arbetande folket som den socialdemokratiska rörelsen utlovade nu är infriat och att det företrädare för grupper som är särskilt utsatta börjar att alltmer stå på egna ben, värva medlemmar, hitta finansiering och framför allt: få väljarna att rösta på dom. Att vi i nästa val kommer att få se ett framgångsrikt invandrarparti är jag övertygad om. Kanske får vi ett djurrättsparti även här, även om jag tror att det är mindre troligt (i förra riksdagsvalet fick pertierna "Djurpartiet" respektive "Djurens rätt" en (1) röst var). Men jag låter mig gärna överraskas.

Bilder:
Överst t.h. Djurpartients grundare Marianne Thieme
Nederst t.v. kampanjmaterial


Partiets hemsida

Wikipedia om Djurpartiet
Wikipedia om ledaren Marianne Thieme
Ekot
BBC

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,