Med ett finger pekat mot ISI

En mycket farlig sida av det pågående kriget mot terrorismen är underrättelsetjänsternas ökade makt i de involverade länderna. Underrättelsetjänsterna finns där för att skaffa informationer som kan garantera medborgarnas säkerhet samtidigt som de själva riskerar att utsätta samma medborgare för risker om de internationella nätverk av militära och halv-militära krafter som de är tvungna att uppmuntra och använda sig av blir instabila. Genom att det mesta de företar sig är hemligstämplat blir det omöjligt att granska om och hur demokratin undergrävs av dessa organisationer. I och med att de är i hög grad militära bör man dock inte tvivla på att demokratin undergrävs av deras verksamhet eftersom den militära klassen inte fungerar enligt demokratiska principer, utanför normala juridiska processer och med en egen kultur som ser till organisationernas egna intressen.

Jag blir med andra ord inte förvånad av att läsa att Benazir Bhuttos man peka fingret mot ISI, den Pakistanska underrättelsetjänsten, som den organisation som genomförde nattens bombattack mot Bhuttos kortege i Islamabad som dödade ungefär 130 personer. ISI är numera lika beryktade som någonsin KGB eller GRU och man är i högsta grad i centrum av kriget mot terrorismen som en partner med USA:s underrättelsetjänster.

På engelska Wikipedia kan man läsa om en lång rad aktioner som ISI tros ha varit involverade i. Bland de mer bisarra anklagelserna är att man under Sovjets ockupation av Afghanistan skulle ha hjälpt USA att förse Sovjetiska soldater med heroin för att försöka göra dom till heroinister. Det finns också de som pekar ut en av ISI:s chefer, General Mahmoud Ahmad, som den som finansierade den utpekade 911-ringledaren Muhammed Attas verksamhet och om den anklagelsen är sann har inte USA bara skjutit sig i foten utan mer eller mindre sprängt sig i ena benet.

Man kan naturligtvis avfärda allt som konspirationsteorier, men i dessa fall är teorier och bristfällig information allt man har att tillgå så länge som hemligstämplarna regerar. I mitt tycke är en demokrati som måste hålla sig med sådana hemligstämplar bara en halv demokrati.

Attacken mot Bhutto i DN och SvD:

ISI på engelska Wikipedia

ISI och 911


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: